Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sprzedającym i właścicielem witryny SOBIERADEK.PL jest firma:
P.P.H.U. BART-DOM  z siedzibą w Łodzi, przy ul. Retkińskiej 70

Telefon: 42 686 21 76

NIP: 727-245-79-93, Regon: 472280985

Sklep internetowy SOBIERADEK  prowadzi sprzedaż wysyłkową artykułów firmy P.P.H.U. BART-DOM oraz P.P.H.U. SIM  za pośrednictwem witryny internetowej SOBIERADEK.PL
 
Wszelkie rozliczenia i ewentualne koszty scedowane są na firmę
P.P.H.U Bart-Dom. Zakres jej obowiązków jest objęty oddzielną umową między firmami.
WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę poprzez witrynę SOBIERADEK.PL
  Konsumensi

Zamówienia mogą składać konsumenci (w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego) oraz przedsiębiorcy (w rozumieniu art.43 Kodeksu cywilnego) prowadzące działalność gospodarczą, które wcześniej prawidłowo zarejestrowały się w module "rejestracja" i założyły swoje konto klienta w sklepie internetowym SOBIERADEK.PL
WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów. Po złożeniu zamówienia, jak również po rejestracji klient otrzymuje e-mail z treścią zamówienia lub danymi rejestracyjnymi i linkiem, którego kliknięcie powoduje zatwierdzenie zamówienia lub rejestracji.
 
Procedura realizacji zamówienia zostaje uruchomiona niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia - w przypadku wybranej formy płatności „za pobraniem” lub po zaksięgowaniu wpłaty - w przypadku przedpłaty na konto firmy Bart-Dom.
 
Wszystkie ceny w sklepie podane są w PLN (polski złoty). Cena widniejąca przy towarze i jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do korekty cen towarów znajdujących się w ofercie. Ceny w sklepie internetowym mogą różnić się od cen w sklepie stacjonarnym bądź na Allegro.
 
Zasadniczo do każdego zamówienia wystawiamy paragony, jeżeli jednak zamawiający życzy sobie wystawienia faktury VAT jako dokumentu zakupu, jest zobowiązany do zaznaczenia odpowiedniej opcji w trakcie składania zamówienia. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub instytucje, zobowiązane są w celu otrzymania faktury VAT do podania w formularzu numeru NIP.
 
Zakupione towary są dostarczane tylko pod wskazany w formularzu zamówienia adres. Ewentualna zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przed wysyłką towaru do zamawiającego. W celu zmiany adresu należy zadzwonić pod numer kontaktowy lub przesłać do sklepu e-mail z odpowiednią informacją.
 
Zamawiający jest zobowiązany do odebrania przesyłki.
 
W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy, po bezskutecznej próbie doręczenia jej pod wskazanym w formularzu zamówienia adresem, ponowne wysłanie towaru będzie możliwe tylko po wcześniejszym wniesieniu opłaty przelewem za zwrócony towar (przedpłata na konto sklepu).
 
Wysłany towar do momentu wpłaty pełnej należności za niego jest własnością sklepu.
FORMY PŁATNOŚCI

Stosowane formy płatności dla zamówień od osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji to:
- przedpłata - płatność przelewem na konto firmy Bart-Dom
- płatność u kuriera lub u listonosza przy odbiorze przesyłki („za pobraniem”)

- płatność za pośrednictwem Przelewy 24 ( operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.)
 

ZWROTY

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia wydania zakupionej rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 
W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt zamawiającego – przesyłki „za pobraniem” nie zostaną przyjęte przez sklep.
 
Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą wyświetlacz) lub plomby zabezpieczające towar.
 
Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę/paragon.
 
Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez zamawiającego konto.
 
REKLAMACJE

Wszystkie towary zakupione w naszym sklepie objęte są gwarancją jakości. W przypadku, gdy po otrzymaniu przesyłki kupujący stwierdzi wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może zareklamować zakupiony towar. Każdy klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki przy kurierze. Jeżeli towar będzie uszkodzony należy w pierwszej kolejności poinformować o tym kuriera, który następnie musi sporządzić odpowiedni protokół. Następnie należy skontaktować się ze sklepem.
 
Towar należy odesłać przesyłką pocztową w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem. Istnieje też możliwość przesłania paczki na koszt sklepu – tu należy poinformować nas drogą telefoniczną o reklamacji – my wyślemy naszego kuriera. 
 
Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć otrzymaną fakturę VAT/paragon oraz pismo określające przyczynę reklamacji. Pismo to powinno zawierać również numer konta, na które mają zostać przelane zwracane pieniądze oraz informacje kontaktowe.
 
Sklep zobowiązuje się do naprawy produktu bądź wymiany produktu na pełnowartościowy oraz zwrot kosztów poniesionych przez kupującego, związanych z jego odesłaniem. W przypadku, gdy wymiana produktu będzie niemożliwa, sklep zwróci pieniądze na konto wskazane przez kupującego, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. Zwrócone zostaną również koszty poniesione przez kupującego, związane z odesłaniem wadliwego produktu. 
 
Sklep ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie i odesłanie reklamowanego produktu.

TRANSPORT/ODBIÓR ZAMÓWIEŃ

Sklep internetowy SOBIERADEK.PL współpracuje z firmą spedycyjną SIÓDEMKA, jednak istnieje możliwość wyboru formy wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej, wysyłki za pośrednictwem naszego kierowcy (tylko teren woj. Łódzkiego) bądź odbiór towaru w naszym sklepie stacjonarnym mieszczącym się w Łodzi przy ul. Retkińskiej 70.
 
Zamówione towary dostarczmy tylko na terenie Polski.
 
Koszty transportu (szczegółowy i aktualny cennik dostępny tutaj http://www.sobieradek.pl/mini%20pomaranczowy/page/69-Transport.html):
-Firma spedycyjna SIÓDEMKA: 

wszystkie zamówienia do 30 kg i poniżej 299 zł kosztują 10 zł (bez dodatkowych kosztów)

W przypadku zamówień o niestandardowych rozmiarach (np. listwy, kanały powyżej 0,5 m) bądź wadze powyżej 30 kg wycena będzie indywidualna.

-Poczta Polska

Ceny zgodne z cennikiem Poczty Polskiej

-Odbiór własny jest w pełni darmowy. Przesyłki należy odebrać w przeciągu 7 dni roboczych (chyba, że zostało ustalone inaczej) w naszym sklepie stacjonarnym Łódź, ul. Retkińska 70.

-Transport naszego sprzedawcy – opcja dostępna tylko na terenie woj. Łódzkiego w określonych rejonach. Po wybraniu tej opcji będziemy kontaktować się z klientem w celu ustalenia daty oraz godziny transportu.

 

-Minimum logistyczne 299 zł – zamówienia powyżej tej sumy wysyłamy za 0 zł!


 

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Sklep internetowy SOBIERADEK.PL nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niego niezależnych np. wadliwego działania sieci Internet lub nagłego wyczerpania zapasów magazynowych u dostawców.
 
Sklep internetowy SOBIERADEK.PL nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika naszego serwisu.
 
Sklep internetowy SOBIERADEK.PL ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie do kwoty zamówienia i nie odpowiada za szkody wynikłe z braku realizacji zamówienia lub jego nienależytej realizacji.
 
Staramy się, by wszystkie towary wystawione w naszym sklepie internetowym były najwyższej jakości, a opisy, zdjęcia oraz wszystkie dodatkowe dokumenty były jak najrzetelniejsze i dokładnie, jednak nie bierzemy odpowiedzialności za możliwe błędy. Kolory w paletach w formie obrazu nie odzwierciedlają w 100% realnego odbicia. Dla pewności zachęcamy do sprawdzenia kolorów farb, fug itp. Na próbnikach dostępnych w naszym sklepie stacjonarnym.
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Sklep SOBIERADEK.PL gwarantuje swoim kontrahentom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883). Dane zamawiającego wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz przesyłania materiałów reklamowych, jeśli wyrażona została zgoda na otrzymywanie takowych i nie zostaną przekazane osobom trzecim ani firmom. Sposób ich przechowywania będzie uniemożliwiał dostęp do nich osobom niepowołanym.
 
Każdy kontrahent ma prawo do wglądu i korekty swoich danych. 
 
Sklep jest chroniony protokołem SSL, co oznacza, że sklep jest w pełni chroniony, a wszystkie informacje szyfrowane. Każdy kontrahent może być spokojny, że jego dane osobowe nie wypłyną dalej.
RODO

Administratorem danych jest firma P.P.H.U. Bart-Dom 94-004 Łódź ul.Retkińska 70.
Dane przetwarzane są w celu realizacji zamównień złożonych przez system.
Dane klienta mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki pod wskazany adres oraz do biura księgowego w celu prowadzenia ewidencji podatkowej.
Klient ma prawo do usunięcia swoich danych, jednak prawo do zaponienia nie obejmuje sytuacji gdy wystawiną fakturę zaksięgowano w ewidencjach podatkowych, któr trzeba przechowywać przez 5 lat, lub jest to niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń przed sądem.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy P.P.H.U Bart-Dom.
 
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.